2017-03-14

Turistbyrån stänger, men biljettförsäljningen blir kvar

Nu har turistbyrån i stationshuset i Värnamo stängt, men den som vill, kan fortfarande köpa biljetter och boka tågresor där.

Visit Värnamo utvecklar kommunens service för att möta turister och besökare på ett ännu bättre sätt. Det innebär bland annat att den traditionella turistbyrån stänger och till sommaren kommer det att finnas mobil besöksservice och sju så kallade Infopoints på olika platser i kommunen. I Infopointsen kan du få personlig service.

I stationshuset kan du fortfarande

  • Köpa och ladda resekort länstrafiken i Jönköpings län.
  • Köpa Swebussbiljetter.
  • Boka tågresor.
  • Skicka bussgods.
  • Få enklare turistinformation, Värnamokarta och guide.

Visit Värnamos webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2017-08-02
av Ingela Zander