Värnamo Skatepark invigning

Värnamo skatepark

Skateparken byggdes 2016 och innehåller ytor för street och flow, här hittar du även en av Sveriges mest avancerade bowlers.

Den totala åkbara ytan är 1150 m2.

Bildspel från invigningenPDF.

Parken ägs av Värnamo Kommun och skötseln av skateparken står föreningarna Skate Värnamo och 331 Wernamo för i samarbete med kommunens Arenaservice.

Skateparken är till för alla!

För att minska olycksrisken och för att parken skall vara en trevlig upplevelse för så många som möjligt så finns det regler att förhålla sig till, reglerna finns även på en skylt vid sidan av skateparken.

Trivselregler för Värnamo Skatepark.PDF

Öppethållande

  • Åkbelysningen kan tändas från kl. 09.00 fram till kl. 22.00.
  • Information om hur belysningen fungerar sitter vid ljusknappen uppe på trädäcket.
  • Det är tillåtet att åka med skateboard, inlines, BMX och kickbike i parken.
  • Tiderna för åkning med BMX cyklar och kickbikes är begränsade till
  • vardagar fram till 18.00 och under helger och helgdagar fram till 14.00.
  • Barn under 7 år bör av säkerhetsskäl endast åka under uppsikt av vuxen.
  • Vid tävlingar, evenemang och organiserade träningar kommer speciella regler att gälla.
Skatepark ungdomar Väranmo

Ha roligt och glöm inte att läsa informationskylten vid parken!

Granskad 2018-03-05
av Ingela Zander