Gummifabriken

Gummifabrikens är en plats för kreativa möten, där barn, unga och vuxna träffas. En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.

Värnamo kommunala industrifastigheter

Värnamo kommunala industrifastigheter AB, VKIAB, äger fastigheten och driver Gummifabriken på uppdrag av Värnamo kommun. Det innebär att VKIAB förvaltar fastigheten och är hyresvärd för de som har sin verksamhet i byggnaden. VKIAB ägs genom moderbolaget Värnamo Stadshus AB till 100 procent av Värnamo kommun.

20 000 kvadratmeter

Det här finns i Gummifabrikens 20 000 kvadratmeter när den är klar:

 • Stadsbiblioteket, 2 700 kvadratmeter bibliotek, atrium, eldrum, tidningsrum och lilla gummifabriken för de minsta. Biblioteket är i två våningar och rymmer även bibliotek för Campus, en nod för kulturarvet i samarbete med Länsmuseet, ungdomsavdelning, studieplatser och en hel del annat. Här finns också nya Blickfånget, 70 kvadrat för konstutställningar.
 • Campus Värnamo med högskoleutbildningar och andra utbildningar och just nu 350 studenter.
 • Teknikcenter, som arrangerar teknikfyllda aktiviteter för barn och ungdomar, personalaktiviteter och kompetensutveckling för personal inom förskola och grundskola.
 • Tre biosalonger, som drivs av Svensk Bio och har 188, 78 respektive 58 platser och Nordens näst största bioduk.
 • Livesal, 500 kvadratmeter flexibel yta för musik, dans, teater, utställningar, middagar och annat.
 • Auditorium, 2 200 kvadratmeter med scen och 414 sittplatser.
 • Madame Brasserie & Café med plats för 260 gäster. Restaurangen drivs av Palmgrengruppen, som bland annat driver Isaberg/Höganloft i dag.
 • Studentmatsal
 • Värnamo Näringsliv
 • Science Park, Värnamos inkubator för nystartade företag
 • Företag med fokus på kunskapsgenererande och innovation
 • Kontorshotell för medelstora företag.

Historik

Carl Gislow startade Lindblads Gummifabrik mitt i Värnamo stad 1927 i samarbete med Mauritz Berlin. Tio år senare köpte "cykelmonarken" Birger Svensson fabriken och började tillverka cykeldäck. Hälften av landets produktion, en miljon cykeldäck, gjordes i Värnamo, där det också tillverkades bland annat tätningslister och hockeypuckar. Så småningom tog Trelleborg AB över verksamheten och 2006 bestämde de sig för att lägga ned fabriken. Två år senare köpte Värnamo kommun den med visionen att bygga om den till en tillväxtmotor för hela regionen med plats för näringsliv, utbildning och kultur.

Två etapper

Etapp 1 var klar i februari 2014 och innehöll då ytor för Campus Värnamo, Teknikcenter, Värnamo Näringsliv, Science park och en del mindre företag.

Etapp 2 blir klar under 2018.

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson