Extern finansiering

Vi vill uppmärksamma föreningar på att det även finns medel att söka utanför kommunen. Som olika EU-bidrag, Region Jönköpings Län och Kulturrådet.

Olika bidrag inom kulturområdet

EU-bidrag och Leader Linné

Värnamo kommuns EU-samordnare Anna Theorell ger stöd och vägledning till våra verksamheter, till det lokala näringslivet och föreningslivet gällande projekt och medfinansiering från EU:s fonder och program.

Leader Linné är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden i EU med målet att skapa en utvecklande och levande landsbygd.

För vidare information kontakta Anna Theorell, Landsbygdsutvecklare/
EU-samordnare.

Region Jönköpings Län

Hos Region Jönköpings Län kan man söka arrangörsbidrag, då kan man få upp till halva gagekostnaden, som måste vara minst 15 000 kr. Man kan även söka utvecklingsbidrag för längre projekt. De delar också ut kulturstipendier varje år. Se länk till deras hemsida under mer information.

Kulturrådet

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Se länk under mer information.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf.se)

Erasmus+, ett EU-program som är ett verktyg för att genomföra politiska mål. Projekten behöver kopplas till övergripande EU-mål som är anställningsbarhet, se ungas kunskap, demokrati och deltagande samt kvalitetsarbete i ungdomssektorn.

Kan sökas tre gånger per år, ansökan digitalt på deras webbplats. Se länk under mer information.

Organisationer, föreningar och kommuner kan söka. Projektperiod 5-21 dagar.

För unga 13-30 år.

Kreativa Europa

Organisationer, privata juridiska personer (t.ex. konstnärer), institutioner, myndigheter, kommuner, föreningar och företag kan söka. Stöd för samarbete mellan aktörer verksamma inom alla konst- och kulturformer. Här finns två bidrag att söka. Inom kultur, då krävs internationellt samarbete och inom media, krävs inget internationellt samarbete. Det ska vara samarbetsprojekt som kan innehålla t.ex turnéer, utställningar, festivaler mm. Se länk, Kreativa Europa, under mer information.

Konstnärsnämnden

Projektbidrag, arbetsstipendier, internationellt kulturutbyte för konstnärer. Främjar nyskapande kultur och kan sökas för kortare eller längre projekt samt för daglig konstnärlig verksamhet. Se länk till Konstnärsnämndens hemsida, under mer information.

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson