Stöd, bidrag och stipendier

Värnamo kommun ser mycket positivt på det omfattande föreningsliv som bedrivs i kommunen och tycker det är viktigt att främja detta. Genom att stötta föreningarna hjälper man till att öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa, vilket är ett mål med föreningslivet.

Kulturförvaltningen och föreningsservice

Det är kultur­förvaltningen och föreningservice som hanterar kommunens föreningsbidrag. På den här sidan hittar du information, riktlinjer och ansökningsblanketter för föreningsbidrag inom kulturområdet.

Mer information om föreningsservice.

Policys och likabehandling

Föreningslivet ger möjlighet att påverka barns och ungas attityder och värderingar i positiv riktning. Ett aktivt arbete hos föreningar kring alkohol och droger samt för likabehandling innebär också att man ökar möjligheterna att förebygga missbruk och att man gynnar integrationen i samhället. Föreningar som söker bidrag ska lämna in en alkohol- och drogpolicy varje år för att vara berättigade till bidrag. Se pdf under mer information.

Föreningsbidrag inom kulturområdet

Kulturförvaltningen har flera olika bidrag till föreningar inom kulturområdet. För att läsa mer om normer och ansökningsblanketter se Mer information och Blanketter till höger.

Arrangemangsbidrag

Ges för kulturarrangemang som ordnas av förening eller organisation i Värnamo kommun, kan sökas hela året.

Att söka bidrag till fritids- och kulturarrangemang.PDF

Föreningsbidrag

Årsbidrag för konst-, musik-, teater-, kulturföreningar och kulturminnesvård. Söks senast 1 november och hanteras i början av året. Använd dig av Ansökan årsbidrag kultur.

Hembygdsföreningar

Årsbidrag för hembygdsföreningar. Söks senast 1 november och hanteras under våren. Använd dig av Ansökan årsbidrag kultur.

Studieförbundsbidrag

Årsbidrag/verksamhetsbidrag för studieförbund. Söks senast 31 mars och hanteras i april-maj.

Ungdomsbidrag

Bidrag för kulturarrangemang som ordnas av ungdomar (upp till 20 år), behöver inte vara föreningsanslutna. Kan sökas under hela året.

Kulturstipendier

Värnamo kommuns kulturstipendium utgör i år 30 000 kr som fördelas lika mellan tre stipendiater. Stipendiet utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, teater, film, musik, koreografi, konst, konsthantverk eller annan jämförbar konstart.

Kulturstipendiater 2016

Christian ”Kryddan” Sjöstrand, Rydaholm Musik (hårdrock)
”Värnamos egen hårdrockskung har ett världsrykte i branschen och med sina olika bandprojekt visar han på stor bredd inom genren.”

Sanna Borell, Malmö (uppvuxen i Värnamo) Barnboksskapare och frilansande illustratör
”Med stor spännvidd och ett eget formspråk, har hon etablerat sig som illustratör och skapare av barnböcker.”

Clement Svensson, Tånnö Folkbildning
”Med stort engagemang har han under många år delat med sig av sina kunskaper inom astronomi och geologi.”

Stipendierna delades ut vid en ceremoni i Kulturhuset Cupolen, där kulturchef Lars Alkner förde ett samtal med stipendiaterna varvat med musik.

Mer information om kulturstipendierPDF.
Föregående års kulturstipendiater.PDF

Föreningsbidrag fritid

Hos fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen kan föreningar med regelbunden verksamhet för barn och unga, handikappföreningar, pensionärsföreningar eller samhällsnyttiga föreningar ansöka om föreningsbidrag. Länk finns till höger under Mer information.

Föreningsregistret

I Värnamo kommun finns ungefär 320 föreningar.

Anmäl din förening eller sök i registret.

Extern finansiering

Vi vill uppmärksamma föreningar på att det även finns medel att söka utanför kommunen, som EU-bidrag, Kulturrådet och Region Jönköpings Län. Se extern finansiering i huvudmenyn.

Bidrag för konstnärer

Konstnärer kan söka bidrag hos Konstnärsnämnden, både för olika projekt och daglig verksamhet. För mer info se extern finansiering i huvudmenyn.

Föreningsservice

Vi på föreningsservice ger stöd och service till alla föreningar i Värnamo kommun. Det är hos föreningsservice som du söker du föreningsbidrag till föreningar som har verksamheter som du inte hittar på den här sidan.

Föreningsservice, föreningsliv och föreningsbidrag.

Granskad 2017-09-28
av Pauline Blom