Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Stöd, bidrag och stipendier

Kultur och föreningsliv är två viktiga delar för utveckling och livskvalitet i Värnamo kommun. Här hittar du information om bidrag och stipendier inom kulturområdet.

Föreningsbidrag inom kulturområdet

Kulturförvaltningen har flera olika bidrag till föreningar inom kulturområdet. För att läsa mer om riktlinjer se Mer information. För att ladda ner ansökningsblanketter se respektive bidrag nedan.

Ges för kulturarrangemang som ordnas av förening eller organisation i Värnamo kommun, kan sökas hela året.

Information om att söka arrangemangsbidrag.PDF

Blankett för redovisning.PDF

Ansökan för arrangemangsbidrag.PDF

Extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet. Bidraget söks löpande och ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast två månader innan investering, projekt eller utbildning startar.

Ansökan för extra bidrag.PDF

Årsbidrag för konst-, musik-, teater-, kulturföreningar och kulturminnesvård. Söks senast 1 november och hanteras i början av året.

Ansökan för årsbidrag kultur.PDF

Årsbidrag för hembygdsföreningar. Söks senast 1 november och hanteras under våren.

Ansökan för årsbidrag kultur.PDF

Verksamhetsbidrag eller årsbidrag för studieförbund. Söks senast 30 april och hanteras i maj.

Ansökan för verksamhetsbidrag studieförbund.PDF

Bidrag för kulturevenemang för offentligt evenemang i Värnamo kommun som ordnas av ungdomar upp till 20 år. Kan sökas under hela året.

Ansökan för idépeng ungaPDF
Utvärdering idépeng ungaPDF

Lämna in policy för alkohol och droger och likabehandling

Föreningslivet ger möjlighet att påverka barns och ungas attityder och värderingar i positiv riktning. Ett aktivt arbete hos föreningar kring alkohol och droger samt för likabehandling innebär också att man ökar möjligheterna att förebygga missbruk och att man gynnar integrationen i samhället. Föreningar som söker bidrag ska varje år lämna in en alkohol- och drogpolicy varje år för att vara berättigade till bidrag.

Policy för alkohol, droger och likabehandling.PDF

Stipendier och andra bidrag

För många föreningar finns det även möjlighet att söka bidrag utanför kommunen. Konstnärer kan dessutom söka bidrag hos Konstnärsnämnden, både för olika projekt och daglig verksamhet.

Mer information om andra bidrag hittar du på sidan Extern finansiering.

Kulturstipendier

Du kan både nominera någon till Värnamo kommuns kulturstipendium och ansöka själv.

Mer information om ansökan och nominering hittar du på sidan Kulturstipendier.

Senast granskad:
2019-12-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter