Konstnärligt uppdrag: All Inclusive

Ett 80-tal flaggstänger i olika höjd och omöjliga att använda för flaggning. Det är den konstnärliga gestaltning som ska leda besökarna från tågstationen Rörstorp till konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo.

Klas Eriksson - All Inclusive

80 flaggstänger i ny konstsatsning
- leder vägen från tåget till Vandalorum

- Jag ser det som att gänget med flaggstänger kan mötas på ett mer naturligt sätt när de är avklädda sin funktion, dom kan hänga med varandra mer fritt, säger konstnären Klas Eriksson.

Över 100 etablerade konstnärer och formgivare ansökte när Värnamo kommun utlyste uppdraget att konstnärligt gestalta gångvägen mellan tågstationen Rörstorp och konst- och designmuseet Vandalorum. Juryn valde ut tre av dem som fick presentera var sitt skissförslag.

Vinnare blev Klas Eriksson med sitt förslag ”All Inclusive”, som består av ett 80-tal flaggstänger av olika längd placerade längs sträckan både enskilt och i kluster. Stängerna har inga linor och går därför inte att hissa flaggor i.

Utan flaggor

Det ska framhållas att förslaget presenterades för juryn innan den senaste tidens högljudda debatt om den böjda flaggstången på Sergels torg.

- Valet av flaggstänger hänger samman med att jag 2015 arbetade med materialet i form av en bruten flaggstång. Det är alltså själva flaggstången som objekt som är det intressanta i en större mening. Flaggstängerna går inte att flagga i och fungerar därmed som en global skulptur per automatik: All inclusive. Det utmanar läsningen med någonting annat än just flaggor av olika slag vare sig det är nationer, städer eller företag, säger Klas Eriksson och fortsätter:

- Gestaltningen utmanar perspektiven med sina olika längder och placering. Tanken är att alla är välkomna till Rörstorp och Vandalorum, att konsten är fri, något som inte känns självklart i dagens samhälle.

Fristående verk

Den 1,2 km långa sträckan är utmanande, då den börjar på ett industriområde, fortsätter genom skogen och slutar vid en äng framför konstmuseet.

- Utmaningen är att försöka skapa ett verk som funkar för att markera vägen mellan de två platserna, men även som en fristående konstnärlig offentlig gestaltning där punkt A och B inte behöver stå i fokus, utan att man fritt kan glida runt i verket och förhoppningsvis uppleva nya möten med arkitektur, konst och människor, säger Klas Eriksson och tillägger:

- Mitt skissförslag med "South Park-inspirerade" skisser var ett medvetet val för kunna avdramatisera materialet och ladda om det med mer tankar än bara att det ska flaggas i det.

En del av upplevelsen

Varför väljer en kommun att satsa på en konstnärlig gestaltning av ett gångstråk?

- Vi vill öka tillgängligheten och locka nya grupper av besökare till Vandalorum. Genom att göra promenaden till en del av upplevelsen hoppas vi att en del av dem som i dag tar bilen till Vandalorum istället ska välja tåget. Det finns även en folkhälsoaspekt och ett av kriterierna har varit att gestaltningen ska uppmuntra till fysisk rörelse, säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun och juryns ordförande.

Vandalorums har varit delaktigt i processen.
- Vi på Vandalorum välkomnar kommunens nyskapande satsning att genom en kilometerlång konstinstallation förvandla hela promenad- och cykelstråket från stationen till museet. Vi är övertyga om att Klas Erikssons verk kommer att förundra, engagera och inspirera – och dessutom locka många att ta tåget, säger museichef Elna Svenle.

Länstrafiken ser gestaltningen som en del i att ska en bra helhetsupplevelse för sina tågresenärer.
- Vi ser fram emot en intressant och tankeväckande utformning av vägen mellan Rörstorp station och Vandalorum. Det känns fint att tågresenärerna kommer få en glimt av verket redan inifrån tåget, som en föraning av den upplevelse de har framför sig, säger Ruth Andersson, marknadskommunikatör vid Jönköpings Länstrafik.

Klas Eriksson - All Inclusive

Frågor och kommentarer

Klas Eriksson, konstnär 070-932 80 68 klas1976@gmail.com
Lars Alkner, kulturchef Värnamo kommun och juryns ordförande
0370-37 76 06 lars.k.alkner@varnamo.se
Elna Svenle, museichef Vandalorum 0370-30 22 00 elna.svenle@vandalorum.se
Ruth Andersson, marknadskommunikatör Jönköpings Länstrafik
010-241 55 51 ruth.andersson@jlt.se

Om Klas Eriksson

Klas Eriksson är född 1976 och idag verksam i Göteborg. Han tog sin MFA vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2010. Sedan dess har han haft soloutställningar soloutställningar på bl a Göteborgs konsthall (2017), Projektrum Normanns, Stavanger (2015) och Kalmar konstmuseum (2013) samt deltagit i en lång rad grupputställningar i Sverige och internationellt. Klas Eriksson är representerad av Galleri Christian Larsen i Stockholm och Eduardo Secci Contemporary i Florens.

Fakta/Värnamo kommun, Vandalorum, Rörstorps tågstation

Värnamo kommun är en kommun i sydvästra Småland med drygt 34 000 invånare. Kommunens vision är "Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035".

Vandalorum är ett museum för nationell och internationell samtidskonst och design. Museet öppnade 2011 och är byggt enligt ett originalkoncept av den italienske arkitekten Renzo Piano med inspiration från lokala byggnadstraditioner och material. Den 21 januari 2017 invigdes utbyggnaden av Vandalorum som nu består av tre utställningslador och en lada för restaurang och butik. På museet visas årligen ca 15 konst- och designutställningar i regi av Vandalorum och Smålands Konstarkiv. Antalet besökare under 2016 var drygt 70 000.

Tågstationen i Rörstorp invigdes i juni 2002 och kom till för att underlätta resor till skola, företag i området och till Vandalorum. Varje vardag stannar ca 20 tåg på väg till eller från exempelvis Alvesta/Växjö eller Värnamo/Jönköping.

Budgeten för hela projektet är 510 000 kronor, varav 400 000 avser själva gestaltningen och 75 000 skissarvoden.

Juryn

Lars Alkner, kulturchef, Värnamo kommun (ordförande)

Åsa Jungnelius, formgivare och konstnär

Elna Svenle, museichef, Vandalorum

Mike Bode, utvecklare bild och form Region Jönköpings län samt konstnär

Ruth Andersson, marknadskommunikatör, Jönköpings Länstrafik

Sekreterare: Pauline Blom, kultursekreterare, Värnamo kommun

Sakkunniga rådgivare:

Linus Enochson, projektledare/landskapsarkitekt, tekniska förvaltningen, Värnamo kommun

Anders Norén, trafikingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen, Värnamo kommun

Johanna Berg, verksamhetskoordinator, Vandalorum

Vandalorum

Foto: John Nelander/Vandalorum

Granskad 2017-09-12
av Pauline Blom