Åminne Bruk

Kulturhistoriska föreningar, museer

I Värnamo finns flera intressanta museer och kulturhstoriska föreningar som är väl värda att besöka. I det här avsnittet följer en presentation på olika museer och kulturhistoriska föreningar. Länkar till deras webbplatser ser ni under mer information.

Bruno Mathssons Center

Bruno Mathsson Center ligger i centrala Värnamo på Tånnögatan 17. Bruno Mathsson anses vara den mest betydande designern av svensk möbelformgivning på 1900-talet. Han var framstående på flera områden och förenade snickare, arkitekt, företagare och filosof. Bruno lärde människor att sitta rätt och bekvämt, gärna i ligg-och vilstolar av limmat böjträ. Bruno Mathssons hem och första glashus är beläget mitt i Värnamo och i huset finns en utställning med Mathssons möbler genom tiderna. Här kan man även se kontoret där Bruno Mathsson arbetade samt hans ateljé.

Historiska Sällskapet Gamla Wernamo

Föreningen har ett kansli med utställning och arkiv i byggnad i centrala Värnamo, Växjövägen 3. Historiska sällskapet har ett stort arkiv med bl a foton, berättelser, handlingar och kartor från Värnamo. Föreningen ger ut en egen tidning, Wernamo-Posten, med fyra nummer per år. Tidningen innehåller lokalhistoriska fakta och berättelser om Värnamo.

Ohsabanan

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening bildades 1970. Föreningens syfte är att bevara och trafikera Ohs Bruks Järnväg mellan orterna Ohs och Bor. Järnvägen är smalsårig och har kvar sin ursprungslängd 14,5 km. Järnvägen invigdes 1910 på initiativ av Ohs bruk för transportera gods från och till företaget. Museijärnvägen är öppen mellan juni - augusti. I museet ingår ånglok, motorlok, person- och godsvagnar.

Ohs bruksmuseum

Ohs är ett brukssamhälle med anor vid södra delen av sjön Rusken. År 1668 anlades ett järnbruk av holländaren Christian Hempel. Till bruket fanns masugn, stångjärnshammare och ett manufakturverk. Bruket drevs med vattenkraft från Rusken. Råvaran, sjö- och myrmalm hämtades från omgivande sjöar och myrar. De stora volymerna av träkol till järnhanteringen hämtades från skogsmarkerna i trakterna. Men 1867 lades masugnsdriften ned och järnbruksepoken var därmed över. I slutet av 1800-talet ändrades verksamheten till pappersbruk, vilket dock lades ned 1978.

I utkanten av fabriksområdet återfinns Ohs bruksmuseum i "Stenmagasinet", en byggnad som uppfördes på 1800-talet och som tidigare varit en spannmålsbod.
Byggnaden är uppförd av huggen storsten, med panel under gavelröstena. I lokalerna visas Ohs Bruks historia med bl.a. verktyg och redskap från brukstiden. Det finns även en stor mängd vardagsföremål, äldre redskap och udda saker med en intressant historia. I byggnaden ingår även ett omfattande arkiv med arkivhandlingar från Ohs bruk.

Kontakt: Lars-Erik Goof, tel: 0370-65 11 18.

Smålands bil, musik och leksaksmuseum

Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum ligger vid riksväg 27, söder om Rydaholm. Museet innehåller bilar och andra fordon i tidstrogna miljöer. En samling på över 1000 leksaker i alla former och musikavdelning med självspelande instrument. I museet ingår lanthandel, radioaffär, cykel- och mopedaffär, traktorer, skomakeri och antikaffär, avdelningar med samlingar av äldre föremål.

Åminne bruksmuseum

Åminne bruksmuseum är beläget 7 km söder om Värnamo, vid sjön Vidösten. År 1899 flyttades masugn och järnbearbetning från det gamla Åminne i Kärda till det som från början kom att kallas Nya Åminne vid sjön Vidösterns västra strand Det nya Åminne anlades av ägarfamiljen Lilliecreutz. Masugnen, uppförd i tegel, kompletterades med en kollada, en faluröd träbyggnad.1909 invigdes en byggnad inrymmande gjuteri, renseri, kärnmakarverkstad och mekanisk verkstad. Bruket ägnade sig åt brytning och anrikning av sjömalm, tillverkning av tackjärn och gjutgods. Framgångsrika produkter var kaminer, gräsklippare och manglar. Masugnen var i drift till 1934 och gjuteriet till 1992, innan verksamheten slutligen lades ned.
 
Åminne bruk är ett unikt och välbevarat industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen "Smålands slumrande miljoner", som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne. Museet innehåller en större samling av verktyg och maskiner samt föremål som tillverkades på bruket. På bruksområdet finns även en kollada, ett våghus och ett magasin som tidigare inrymt ett modellsnickeri bevarat. Åminne bruksmuseum är smålands bäst bevarade sjömalmshytta och utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.

Nod för kulturarv i Gummifabriken

Jönköpings Läns museum har i uppdrag att synliggöra ett levande kulturarv i länet. Först ut är Värnamo och Gummifabriken, där en nod kommer att upprättas i ett samarbete mellan Värnamo kommun och Jönköpings läns museum.

Noden som kommer att ligga i anslutning till biblioteket kommer att innehålla såväl föremål att se på som interaktiva inslag. Ungdomar och kulturföreningar är med i planeringen och får komma med idéer och tankar om vad utställningen ska innehålla. En projektledare på Länsmuseet har huvudansvaret och jobbar med utformningen av utställningen i samverkan med andra parter.

Mer information finns under Kulturhistoria, kulturarv i menyn.

Granskad 2018-03-08
av Cecilia Gustavsson