Kulturarv- och kulturmiljöprojekt

Pågående och avslutade kulturarv- och kulturmiljöprojekt

I Värnamo kommun pågår för närvarade flera spännande projekt som har ett syfte att på olika sätt inventera, dokumentera, bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer och kulturarv i Värnamo kommun.

Mer information om olika projekt

Under mer information finns pdf-filer där du kan läsa mer om de pågående projekten som Värnamo kommun på olika sätt är delaktigt i. De projekt som du kan läsa mer om är bl.a. Mötesplats Möbelbygd, Pilgrimsleder i Småland-Öland, Lundsbo naturreservat och Karlsbygget samt Riksettan.

Mer information om pågående Lona-projekt hittar du på bygga, bo och miljö.

Kanotleden i Storån

Storån rinner genom en vacker och unik natur med ängar, hagar, våtmarker och skog. Landskapet runt Storån har även en spännande historia med gravfält, runstenar, Forsheda kyrka, Forsheda Kvarnagård och Slättö kvarn samt sägner och minnesmärken.

Kanotleden i Storån är ett LONA-projekt (Lokal Naturvårdssatsning) som blev klart sommaren 2017. Här kan man paddla från Store Mosse till Bolmen, med fina rastplatser längs vägen. Mer information och karta hittar du i Folder LONA-projekt i StorånPDF.

Lundsbo bokskog

Ett pågående LONA-projekt är naturstigen (Wibecks stig) och skötselplanen av bokskogen. Promenadstigen går igenom den vackra naturen där kulturarv finns markerade. Vid Lundsbo finns äldre kulturhistoriska miljöer, även en torpstuga från 1700-talet med information och som är öppen för allmänheten att använda vid utflykter.

Se broschyren Lundsbo Karlsbygget under mer information. Du kan även läsa mer om projektet i Lundsbo-Karlsbygget projekt 2017PDF, som handlar om framlyftande av naturområde i Edward Wibecks minne.

Mötesplats möbelbygd

En betydande del i projektet Mötesplats Möbelbygd är boken "Från pinnar till Concrete – Möbeltillverkningen i Värnamobygden" utgiven i maj 2013. Boken presenterar möbelindustrin i första hand ur ett historiskt perspektiv men med fokus också på det dagsaktuella. Förhoppningsvis kan den också ge inspiration inför framtiden. För mer information se mötesplats möbelbygds hemsidalänk till annan webbplats.

Boken finns att köpa på Vråens bibliotek och på Vandalorum

Granskad 2017-11-17
av Cecilia Gustavsson