Kultur

Värnamo kommun är en kommun med stark kulturprofil. Kulturen är en viktig faktor för att utveckla livskvaliteten för kommuninvånarna. Kulturen bidrar till att skapa kreativa miljöer. Viktiga framgångsfaktorer är professionalitet, samverkan och dialog.

Kulturverksamhet

Kulturförvaltningen ansvarar för biblioteken, kulturkansliet, kulturverksamhet och konsumentvägledning. Kulturnämnden är politiskt ansvarig. Värnamo kulturförvaltning är till för alla i Värnamo kommun. Prioriterade grupper för verksamheten är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla åldrar, personer med funktionsnedsättningar och brukare inom äldreomsorgen. Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i Gummifabriken och respektive aktörs brukare och nätverk, föreningar och folkbildning.

Bibliotek

I Värnamo finns Stadsbiblioteket och Vråens bibliotek. I kommunen finns bibliotek i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm. Mobila biblioteket kör enligt turlista runt till olika orter i kommunen.

Kulturhuset Cupolen med stadsbibliotek stängde för allmänheten den 2/6 2017 för att flytta till Gummifabriken. Kansliet finns fortarande i Cupolen under hösten 2017.

Kulturnämnden

Kulturnämnden ger bidrag till studieförbund, stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet.

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

  • kulturverksamhet
  • bibliotek och lärcentra
  • bidrag till studieförbund
  • stöd till kulturverksamhet samt bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet
  • kulturstipendier
  • konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ansvaret regleras i nämndens reglemente.

Skrivelser som kulturnämnden upprättat:

Kulturstipendium

Utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, teater, film, musik, koreografi, konst, konsthantverk eller annan jämförbar konstart. För mer information se stöd, bidrag och stipendier i huvudmenyn.

Granskad 2018-01-25
av Atena Ahmadi