Kultur

Här kan du läsa om kulturförvaltningen i Värnamo, med bibliotek, kulturkansli, kulturverksamhet och konsumentvägledning. Vi har en stark kulturprofil och kulturen är en viktig del för att utveckla livskvalitet och vi vill skapa kreativa miljöer för dig.

Kulturverksamhet

I Värnamo har vi ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv som vi stöttar genom olika bidrag och annan hjälp som de önskar.

De prioriterade grupper som vi riktar vår verksamhet mest till är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla åldrar, personer med funktionsvariationer och brukare inom äldreomsorgen.

Vi finns i Gummifabriken, där jobbar vi mycket tillsammans med de andra verksamheterna och det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi samverkar också med andra i olika evenemang som föreningar, folkbildning och Region Jönköpings län med flera.

Bibliotek

I staden finns stadsbiblioteket och Vråens bibliotek. Vi har också biblioteksfilialer i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm. Mobila biblioteket, biblioteksbussen, kan du besöka på flera olika orter i kommunen. Du kan se turlistan och mer information om biblioteken på kommunens webbplats.

Den nationella bibliotekslagen ligger till grund för den regionala och kommunala biblioteksplanen och den styr vår verksamhet.

Våra bibliotek har ett omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för att inspirera barn och unga till läsning.

Kulturnämnden

I vår kulturverksamhet ingår bibliotek och konsumentvägledning, det är kulturnämnden som är politiskt ansvarig för verksamheten.

Alla kommunens föreningar har viktig verksamhet som vi vill stödja, de får generösa bidrag varje år, det får också stiftelser, studieförbund och andra organisationer inom kulturområdet. Kulturnämnden utser också tre kulturstipendiater varje år.

Vi har en del konst både i det offentliga rummet och i kommunala lokaler och det är kulturnämnden som ansvarar för inköp och förvaltning av konsten. Kulturnämnden jobbar också för att bevara och göra kulturarvet tillgängligt.

Vill du veta mer om föreningar, bidrag och konst så hittar du länkar under mer information på sidan.

Evenemang

Vi har ett brett program med olika evenemang varje år. Alla aktuella evenemang hittar du på sidan Evenemang i menyn. På den sidan hittar du också information om du vill arrangera ett evenemang.

Granskad 2018-04-24
av Solgerd Vilhelmsson