Hälsosamtalet

Grunden i det motiverande samtalet är att du inte är nöjd med en levnadsvana inom mat, motion, sömn eller balansen i tillvaron. Men kanske är osäker på vad du ska göra. Vi samtalar om hur dina levnadsvanor påverkar ditt liv. Hälsokordinatorn talar inte om hur du ska göra, utan hjälper dig till att själv komma fram till hur du vill ha det istället och vad du vill förändra.

Genom samtalet kan du känna dig starkare och lättare hitta lösningar till förändring.

 

I det motiverande samtalet kan vi hjälpa dig att göra en handlingsplan där du skriver ner vilken vana du vill ändra på och vad är målet? När ska du starta.

Din hälsoplan hjälper dig att sätta gränser och skapa nya rutiner för måltider, motion, vila och sömn.

 

Första samtalet är kostnadsfritt / övrigt pris per samtal 150 kr

Granskad 2017-12-20
av Therese Strömberg