Simhallens trivselregler

Åldersgräns

 • Barn som har fyllt 9 år och kan simma minst 25 meter får vistas i simhallen utan vuxet sällskap.
 • Från 7 års ålder ska du byta om i respektive omklädningsrum.

Elektroniska passageband.

 • Band för årskort, halvårskort och månadskort är personliga och får inte lånas ut.
 • Du ska alltid registrera in- och utpassering i entrégrinden.
 • Du låser ditt skåp med bandet. Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter.

Hygien

 • Barn som fortfarande behöver blöja ska bada i särskilda tätt åtslutande badkläder eller badblöja.
 • Om du ska bada måste du ha på dig badkläder, du får inte ha underkläder under. Badkläder är bikini, baddräkt, burkini, badbyxor eller badshorts. Kläder gjorda av bomull är inte heller tillåtet! Läs mer om bassänghygien och varför den är så viktig.PDF

Säkerhet

 • Som vuxen ansvarar du alltid för de barn du har med dig. Lämna aldrig barn utan uppsikt!
 • Drog- eller alkoholpåverkade personer får inte vistas i byggnaden. Det är inte heller tillåtet att dricka alkohol eller inta droger.
 • Vid akutsituationer finns det larm-knappar att använda för att tillkalla personal. Larm-knapparna är placerade på ett flertal ställen i lokalen bredvid en larmskylt.
 • En defibrillator finns i receptionen.

Kvarglömda saker

 • Om du har glömt något kontakta receptionen, vi förvarar kvarglömda saker i en månad. Sista dagen varje månad skänks det som inte har hämtats till bättre behövande.
 • Värdesaker lämnas till polisen var 14:e dag.

Övrigt

Personalen kan av säkerhetsskäl avvisa gäster som inte följer reglerna. I sådana fall betalas inte entréavgiften tillbaka.

Du som förstör eller gör åverkan på lokaler, byggnader eller andras ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

Granskad 2018-04-11
av Emma Rasmussen