Motionscenters trivselregler

Åldersgräns

  • Du måste ha fyllt 15 år för att få träna och vistas i vårt motionscenter.

Elektroniska passageband

  • Band för årskort, halvårskort och månadskort är personliga och får inte lånas ut.
  • Du ska alltid registrera in- och utpassering i entrégrinden.
  • Du låser ditt skåp med bandet. Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter.

Säkerhet

  • Drog- eller alkoholpåverkade personer får inte vistas i byggnaden. Det är inte heller tillåtet att dricka alkohol eller inta droger.
  • Vid akutsituationer finns det larm-knappar att använda för att tillkalla personal. Larm-knapparna är placerade på ett flertal ställen i lokalen bredvid en larmskylt.
  • En defibrillator finns i receptionen.

Kvarglömda saker

  • Om du har glömt något kontakta receptionen, vi förvarar kvarglömda saker i en månad. Sista dagen varje månad skänks det som inte har hämtats till bättre behövande.
  • Värdesaker lämnas till polisen var 14:e dag.

Övrigt

Personalen kan av säkerhetsskäl avvisa gäster som inte följer reglerna. I sådana fall betalas inte entréavgiften tillbaka.

Du som förstör eller gör åverkan på lokaler, byggnader eller andras ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

Granskad 2018-05-07
av Emma Rasmussen