Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Reception
0370-37 75 26

 

Motioncenters öppettider
Motioncenters öppettider

Besöksadress

Östra Kyrkogårdsgatan
331 31 Värnamo

Motioncenters priser

Här hittar du motionscentrets priser för entré, kort, autogiro, FaRs priser och tanitavägning. Alla priser för entré, kort och autogiro är inklusive bad.

Du kan endast betala med kontanter eller Swish i receptionen tillsvidare.

Vi har tyvärr tekniska problem med kortterminalen.

Pensionär

Är du förtidspensionär måste du kunna visa upp ett giltigt pensionärsintyg.

Inträde

Gäller för en inpasering och en utpassering till gym, bad och bastu.

10-kort

Ett 10-kort är inte personligt och räknas som en en gångs entré.

Halvårskort

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till gym,bad och bastu.

Helkund halvårskort 

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till gym,bad, bastu och fria gruppträningar på land under hela perioden.

Årskort

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till gym, bad och bastu.

Helkund årskort

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du har tillgång till gym, bad, bastu och fria gruppträningar på land under hela perioden.

Autogiro

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du betalar en summa per månad och har tillgång till gym, bad och bastu.

Helkund autogiro

Abonnemanget är personligt och du kan registrera obegränsat med in- och utpasseringar. Du betalar en summa per månad och har tillgång till gym, bad, bastu och fria gruppträningar på land under hela perioden.

 


Ungdom 15 år+

Vuxen 18 år+

Pensionär 65 år+

Inträde

65 kr

90 kr

70 kr

10-kort

585 kr

810 kr

630 kr

Halvårskort

830 kr

1 700 kr

1 000 kr

Halvårskort Helkund

1 330 kr

2 200 kr

1 500 kr

Årskort

1 600 kr

2 800 kr

1 700 kr

Årskort Helkund

2 500 kr

3 700 kr

2 600 kr

Autogiro

145 kr/mån

250 kr/mån

150 kr/mån

Autogiro Helkund

218 kr/mån

318 kr/mån

227 kr/mån

Familj

Familjekort gäller två vuxna och barn (upp till dagen du fyller 18 år) boendes på samma adress. Tänk på att de vuxna personerna måste vara med på plats i receptionen när abonnemanget köps.

Halvårskort

2 300 kr

Helkund halvårskort

3 300 kr

Årskort

4 000 kr

Helkund årskort

5 800 kr

Autogiro

360 kr/mån

Helkund autogiro

503 kr/mån

 

FaR

Gym, bad, bastu gruppträningar i vatten och på land samt FaR-vattengympa ingår.

Halvårskort Helkund

1 500 kr

Fakturakund

Vi kan fakturera entrépriser, 10-kort och abonnemang direkt till ditt företag eller förening.

  • Du kommer skriva på ett avtal. Är du under 16 år måste målsman godkänna avtalet på plats i receptionen.
  • Tillfälligt uppehåll av kort är möjligt vid uppvisande av läkarintyg. Perioden styrs efter sjukperioden och kan inte förlängas utan nytt läkarintyg. Efter att perioden har löpt ut aktiveras kortet automatiskt. Vill du starta upp kortet tidigare går det att göra det i receptionen.
  • Köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättningar att originalkvitto kan uppvisas och att kortet inte har använts under denna period. Återköpet gör du personligen i receptionen.

Avtalstecknande

Det här är ett bindande avtal mellan undertecknad kund och Värnamo simhall. Avtal om autogiro kan inte tecknas av kunder som är under 18 år, utan det är i de fallen vårdnadshavare/förmyndare som tecknar avtalet till eget konto. Den undertecknade till avtalet är alltid ansvarig för att omgående meddela Värnamo simhall vid byte av kontonummer och/eller bank, eller vid andra ändrade omständigheter som kan påverka avtalet.

Dragning från kontot

Dragning av månadsbeloppet görs från det kontonummer som kunden uppgett. Dragning görs varje månad den 28:e.

Avsluta

Kunden har alltid rätt att när som helst avsluta sitt abonnemang. Eventuell dragen betalning återbetalas inte. Det är tre månaders uppsägningstid på abonnemang med autogiro.

Prisändring

Prisgaranti gäller tre månader efter införande av nya priser.

Särskilda skäl

Vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg har kunden möjlighet att ”pausa” sitt abonnemang.

Avstängning och åtgärder vid avtalsbrott

Värnamo simhall äger rätt att efter beslut med simhallsföreståndare omgående avsluta ett autogiro om kunden inte följer gällande ordningsregler, eller då det på grund av hälsotillstånd inte är lämpligt att kunden vistas i simhallen. Avstängning enligt denna punkt och som inte rör sjukdom räknas som avtalsbrott. Är kunden under 18 år är det målsman/förmyndare som undertecknat avtalet som är ekonomiskt ansvarig vid avtalsbrott. Om kortet saknar täckning vid upprepade tillfällen räknas det som ett avtalsbrott och abonnemangen kommer då att avslutas.

Tvist och övrigt

Vid eventuell tvist tillämpas svensk lag. Eventuella tvister ska dock alltid försöka lösas genom personlig överenskommelse. Vid force majeure (oförutsedd händelse, ex brand, översvämning) som påverkar kundens tillgång till simhallen, och som inte är tillfällig, har kunden rätt att på egen begäran avsluta sitt autogiro.

Övriga priser


Gruppträning land

Ingår om du är helkund

Tanitavägning

Första vägningen 100 kr

Återbesök 150 kr

Passageband

100 kr i depositionsavgift

Ledsagare

Fritt inträde


Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter