Flickornas udde, Ohs

Flickornas udde

Flickornas udde ligger vid sjön Ruskens södra spets i Ohs utanför Värnamo. Vattnet är grunt och det finns brygga, toaletter och omklädningsrum.

Nära badplatsen finns Ohsabanan som är en smalspårig järnväg från början av 1900-talet. Här finns det järnvägscafé med servering under sommarsäsongen.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson