Annebergsbadet, Bredaryd

Annebergsbadet

Annebergsbadet ligger utanför Bredaryd vid Annebergssjön, mitt emellan väg 27 och 153. Vattnet är långgrunt och badplatsen är barnvänlig med strand, bryggor, lekplats, toaletter och omklädningsrum.

Det kan vara trångt att parkera.

Vid sjöns norra sida finns en mindre naturramp för sjösättning av båtar.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson