Bidrag och stöd

Vi på föreningsservice ger stöd och service till alla föreningar i Värnamo kommun. På den här sidan hittar du information, riktlinjer och ansöknings­blanketter för föreningsbidrag.

Föreningsservice bidrag

Hos föreningsservice söker du föreningsbidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga, handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar.

Informationsbroschyr om föreningsservice.PDF

Att söka föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet.PDF

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar.PDF

Kulturförvaltningens bidrag

Kulturförvaltningen hanterar bidrag till kulturföreningar, hembygds­föreningar och studieförbund.

Mer information om kulturförvaltningens bidrag.

Arrangemangsbidrag

Alla föreningar i Värnamo kommun kan söka arrangemangsbidrag. 

Att söka bidrag till fritids- och kulturarrangemang.PDF

Bidrag för enskilt avlopp

Föreningar kan få bidrag för att förbättra enskilda avlopp som är i dåligt skick.

Att söka bidrag till åtgärd av enskilt avlopp.PDF

Integrationsfrämjande projekt

Alla föreningar i Värnamo kommun kan söka bidrag för integrations­främjande projekt hos medborgarförvaltningen.

Att söka integrationsprojektmedel.PDF

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander

Skriv ut