Artiklar ur Värnamo Nyheter

Värnamo Stadsbibliotek

 • prenumererar på Värnamo Nyheter
 • sparar dagstidningar en vecka
 • har inte äldre sparade tidningslägg
 • har inte Värnamo Nyheter på mikrofilm
 • Vissa artiklar från 20121208 och framåt finns sökbara i
  Retriever Mediearkivet. Du ser artikeln med text, bild, grafik och sammanhang direkt på skärmen. Sök i Mediearkivet på biblioteket. Mediearkivet är inte sökbart hemifrån. Se länk under mer information.

Hitta artiklar ur äldre nummer av Värnamo Nyheter

 • Undersök först om artikeln finns i Mediearkivet. Se länk under mer information.
 • Stadsbiblioteket beställer artikelkopior av tidningslägg från Kungliga biblioteket, Lunds UB eller Göteborgs UB. Tidningslägg finns från 1930.
 • Artikelkopiorna skickas med e-post till stadsbiblioteket. Låntagaren får meddelande per e-post eller brev när den utskrivna artikelkopian kan hämtas i Stadsbiblioteket. Artikelkopior kan inte skickas hem med e-post till låntagaren beroende på upphovsrätten.
 • Låntagaren bör veta följande för att artikelkopior ska kunna beställas: År, månad, (dag), ämne/huvudperson. Ju fler uppgifter desto lättare att rätt artikel hittas.
 • Kungliga biblioteket, Lunds UB och Göteborgs UB fakturerar Stadsbiblioteket för artikelkopior. Låntagaren betalar sedan denna kostnad när artikelkopiorna hämtas i stadsbiblioteket.
 • Kostnad (med reservation för ändringar)
  Kungliga Biblioteket: 100 kr/artikel (15 kopior ingår i priset). Kopior utöver dem som ingår i priset: 4kr/kopia.
  Lunds UB och Göteborgs UB: 80 kr/artikel. ( 30 kopior ingår. Därefter dubbelt artikelpris)

Mikrofilmat material ur Värnamo Nyheter

 • Värnamo Nyheter på mikrofilm beställs från Lunds UB via Värnamo stadsbibliotek. KB och Göteborgs UB lånar inte ut sitt mikrofilmade material. Värnamo Nyheter på mikrofilm (ej Microfiche) finns från 1979 och framåt.
 • Mikrofilm är gratis att låna.
 • Meddelande från Stadsbiblioteket med post 5kr, e-post gratis.
 • Låntagaren får själv leta fram önskat material ur mikrofilmen. Mikrofilmsläsare finns på stadsbiblioteket. Stadsbibliotekets mikrofilmsläsare har inte kopierings-/utskriftsfunktion.

Granskad 2017-08-21
av Åsa Ekblad