Särskild service

Anpassade medier

Biblioteket har olika typer av anpassade medier. De medier som vi inte har kan vi beställa från andra bibliotek. Anpassade medier är till exempel talböcker, lättlästa böcker och punktskriftsböcker.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker har kort text, enkla meningar och många bilder. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna. Lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader. Det finns många kända böcker som återberättas på ett enklare sätt.

Storstilsböcker

Storstilsböcker är böcker som tryckts med större stil.

Talböcker

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. Det finns talböcker för både barn och vuxna. Kontakta biblioteket om du vill bli talbokslåntagare. Du behöver inte något intyg.

Skillnaden mellan talbok och ljudbok är juridisk och  innebär att en ljudbok får lånas av alla medan talboken bara får lånas av den som har en läsnedsättning.

Läsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje. I Stadsbibliotekets Äppelhylla hittar du fack- och skönlitteratur och annat lässtimulerande material för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar:

Bok och Daisy

Vill du träna på att läsa kan du låna Bok och Daisy. Texten är inläst som en Daisy-talbok. Texten kan vara inläst i olika hastigheter. För att lyssna på en Daisy-talbok behövs en särskild Daisy-spelare eller ett program till din dator.

Lätt att läsa

Böcker med bilder kan vara ett bra stöd för att lära sig begrepp och ord. I äppelhyllan hittar du böcker med enkelt språk och tydliga bilder.

Punktskrift

Böcker med punktskrift läser man med fingrarna. Ofta är punktskriftsboken en vanlig bilderbok med punktskrift inlagt. Ibland har punktskriftsboken den tryckta boken i en ficka på pärmen.

Taktila böcker

I taktila böcker finns det bilder som man kan känna på. Böckerna är gjorda för att läsas med fingrarna. Bilderna kan vara uppbyggda av olika material, till exempel tyg, skinn, sand eller plast. Bokens text består av både tryckt storstil och punktskrift. De flesta taktila böcker är för barn.

Teckenspråksböcker

Teckenspråket har ingen skriven form. Därför är böcker på teckenspråk inspelade på DVD.

Andra medier

I Äppelhyllan finns ännu fler olika medier till exempel inlästa böcker för lästräning och böcker med tecken som stöd till tal. I Äppelhyllan finns också informationsfoldrar.

Granskad 2017-08-21
av Åsa Ekblad