Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Stadsbiblioteket Gummifabriken
0370-37 76 00

Filialer
Vråenbiblioteket
Bibliotek och filialer

Öppettider stadsbiblioteket

Måndag-Torsdag


10.00-20.00

Fredag


10.00-18.00

Lördag-Söndag


11.00-15.00


Besöksadress

Gummifabriken Jönköpingsvägen ­15/Magasinsgatan
331 34 Värnamo

Låneregler

Här hittar du information om vilka regler som gäller för lån av böcker och andra medier, förseningsavgifter, lån av dator med mera.

Att låna

Att låna böcker och andra medier är gratis. Normal lånetid är fyra veckor (28 dagar). Det finns material som lånas ut på kortare tid. Lånetiden på kvittot gäller.

Låna om

Material som inte är reserverat kan lånas om. Omlån kan göras på bibliotekets webbplats, vid personligt besök eller via telefon.

Att lämna tillbaka

Lånat material är återlämnat när avregistrering skett i återlämnings­automat eller av bibliotekets personal.

Att reservera

Utlånat material kan reserveras i biblioteket, på bibliotekets webbplats eller via telefon. Meddelande om när medierna senast kan hämtas i biblioteket skickas med e-post eller brev. Om medierna inte hämtas i tid tas reservationen bort från låntagar­­kontot.

Pin-kod

För att själv reservera eller låna om behöver du en pin-kod. Du behöver också en pin-kod för att kunna använda själv­betjänings­automater och datorer, för att låna e-böcker och använda databaser på bibliotekets webbplats. Pin-kod, som du får välja själv, får du första gången vid ett personligt besök i biblioteket eller när du första gången registrerar ett låntagar­konto.

E-post

Om du lämnar din e-postadress till biblioteket får du reservations­meddelande och påminnelser snabbare. Du kan även få övertids­varning innan lånetiden går ut.

Sekretess

Sekretesslagen gäller för lånade media. Personuppgifter som lämnas vid ansökan om lånekort behandlas för administration av biblioteks­lån i enlighet med Dataskydds­förordningen (GDPR).

Avgifter

Försenat material 5 kr/media och vecka.
Snabblån 5 kr/dag.
Kursböcker 5 kr/dag.
Spelfilmer 10 kr/film och dag.
TV-spel 10 kr/spel och dag.
Meddelandeavgifter: 10 kr/påminnelse, 50 kr om förseningen lett till räkning i bibliotekets data­system (42 dagar).
Förlorat lånekort 20 kr.
Förkomna eller skadade media ersätts med inköpspris eller schablon­belopp.
OBS! Kursbok, film och TV-spel ersätts med vårt inköpspris från 500 kr.

Värdehandling

Lånekortet är en värdehandling. Eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet, ska förlorat lånekort spärras. Ring till biblioteket.

Underskrift på lånekort eller förbindelse­­kort gäller som avtalsteckning och innebär att man godkänner Värnamo biblioteks låneregler. Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån. Lånereglerna kan ändras under avtalstiden.

Lån av dator

Lån av bibliotekens datorer är gratis. Låntagare som inte följer lånereglerna för datorer eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna dator.

Förlust av lånerätt

Låntagare som inte följer lånereglerna eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna.

Fjärrlån

När en bok inte finns vid något bibliotek i Värnamo kan boken lånas från ett bibliotek utanför kommunen. Detta kallas fjärrlån.

  • Max 5 fjärrlån pågående samtidigt.
  • Fjärrlån kan lånas om 1 gång om detta medges av långivande bibliotek.
  • Förseningsavgifter för fjärrlån följer Värnamo biblioteks låneregler. Ersättning för förkomna eller skadade medier och eventuella administrationsavgifter följer långivande biblioteks låneregler.
  • Beställda fjärrlån som avbeställs efter det att de levererats debiteras med 20 kr på låntagarens lånekort.
  • Medier som finns att låna på något bibliotek i Värnamo kommun kan inte fjärrlånas. Fjärrlåneregler styr vid vilka bibliotek Värnamo kommuns bibliotek kan göra fjärrlån och vad som kan fjärrlånas.

Senast granskad:
2019-01-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp