Gator

Tekniska förvaltningen underhåller kommunens gator och gångvägar. De snöröjer, sopar gator och har hand om gatubelysning och gatuplanteringar. I de tätorter där det finns vägföreningar, ansvarar respektive förening för underhållet.

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga avdelningar och information kring skötsel av gator och vägarbeten samt olika trafiksäkerhetsåtgärder. Under rubriken Mer information finner du kontaktuppgifter till vägföreningar/vägsamfälligheter.

Granskad 2018-05-28
av Helena Bengtsson