2017-11-20

Gågata vid Kyrktorget

Under november månad stängs gatan som finns i ansluting till Kyrktoget 2 och 4. Gatan blir en gågata.

Karta över den nya gågatans placering

Klicka för att förstora bilden.


Följande trafikregler gäller gågatan:

Alla transporter till och från adresserna Kyrktorget 2-4 och Storgatan 40-44 är tillåtna: hämtning, lämning, på- och avstigning, taxi, färdtjänst, flyttlass, sophämtning, varutransporter med mera Att ha fordonet tillfälligt uppställt för till exempel i- och urlastning är tillåtet men det är inte tillåtet att parkera. All trafik måste dessutom gå i gångfart, även cykeltrafiken.

Annan motortrafik än sådan som går till eller från Kyrktorget 2-4 eller Storgatan 40-44 är inte tillåten. Det innebär att genomfartstrafik är förbjuden.

Utöver regleringen som gågata så är det infartsförbud till Kyrktorget från Storgatans körbana. All motortrafik till fastigheten måste gå via Lagmansgatan. Det är tillåtet köra ut på Storgatan.

 

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:

  1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  3. Fordonförare har väjningsplikt mot gående.

 

På gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:

  1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågata,
  2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågata,
  3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågata, eller
  4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

 

Vi vill dessutom påminna om några saker:

  • Det är inte tillåtet att parkera på torg om det inte finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Den delen av gatan som går mellan Lagmansgatan och infarten till gården är fortfarande en vanlig gata där det är tillåtet att parkera på östra sidan, närmast torget.

Senast uppdaterad 2017-11-21
av Atena Ahmadi