2017-11-17

Samtal med Trafikverket om frågor från landsbygdsidalogerna

Hög hastighet och tung trafik, osäkra korsningar, cykelvägar och trafik förbi skolan. Trafikfrågor återkommer ständigt när kommunen bjuder in allmänheten till dialogmöte på orterna.

Därför bjöd kommunledningen in Trafikverket till ett samtal kring bland annat trafikmiljön som en viktig faktor för att säkra en levande landsbygd.

- Vi träffades under måndagen och diskuterade flera punkter kring väg och järnväg. Vi fick möjlighet att lyfta kommunens behov av infrastruktursatsningar och få höra hur dessa tidsmässigt ligger till i Trafikverkets planering. De synpunkter på trafikmiljö som vi tagit emot under landsbygdsdialogerna diskuterades och överlämnades i samlad form till Trafikverket. Detta upplägg känns positivt från båda parter och är helt klart något vi kommer att fortsätta med säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Samma frågor på olika orter

Värnamo kommun har en nära dialog med invånare, föreningar och näringsliv i kommunens mindre orter. Politiker och tjänstepersoner bjuder in till landsbygdsdialog på fyra orter per år för att utveckla orternas attraktivitet tillsammans med de som bor och verkar där. Hittills har landsbygdsdialog hållits i Gällaryd, Ohs, Nydala, Fryele, Hörle, Lanna, Bredaryd och Forsheda.

- Vi har konstaterat att trafikfrågor ständigt återkommer på landsbygdsdialogerna och att de ofta liknar varandra ganska mycket oavsett vilken ort vi är på. Därför gjorde vi en sammanställning av trafikfrågorna, lämnade den till Trafikverket och bjöd in till ett samtal. Vi är glada för den dialog vi nu startat och ser fram emot en konkret och snar återkoppling från Trafikverket säger Stina Gof, strategisk utvecklingschef i Värnamo kommun

Väg 27 förbi Bor och till Bredasten

Två angelägna projekt handlar om väg 27. Det ena är förbifarten vid Bor på väg 27 enligt en sträcka som är beslutad sedan tidigare (mellan Brostugan och vidare söderut förbi Bor). Den andra är resten av sträckan från Brostugan till trafikplats Bredasten. Kommunen och Trafikverket är överens om att denna sträcka ska prioriteras som en 2+1-väg.

Senast uppdaterad 2017-11-17
av Anita Johansson