2017-08-18

Miss vid ändrade hastigheter rättas nu till

På grund av en miss i registreringen när hastighets­begränsningarna sänktes i Värnamo kommun har ändringarna varit ogiltiga. Polisen kommer nu att kontakta de som har drabbats av felaktiga böter eller indraget körkort.

Våren 2016 bestämde samhällsbyggnadsnämnden att ändra hastigheten på vissa sträckor i kranstätorterna. Värnamo kommun satte upp skyltar med de nya hastighetsgränserna, men missade att registrera/publicera ändringen i Transportstyrelsens databas (RDT, Transportstyrelsens rikstäckande databas). Därmed gällde inte föreskrifterna.

- Hastighetsbegränsningarna reglerades i lokala trafikföreskrifter. De börjar gälla när vi publicerar föreskriften i Transportstyrelsens databas. Tyvärr missade vi att göra det. Nu har vi rättat till felet, de nya hastighetsgränserna gäller och vi kommer att se över rutinerna så att det här inte händer igen, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sänkta hastigheter ska öka säkerheten

Syftet med att sänka hastigheten är att öka säkerheten. Det handlar till exempel om sträckor vid skolor. Hastigheterna ändrades till 40 eller 60 kilometer i timmen.

- Vi beklagar att det här har ställt till olägenheter i form av böter eller återkallat körkort. Vi har haft kontakt med Polisen, som nu har nu börjat ta kontakt med de personer som har blivit rapporterade, säger Conny Eskilson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen registrerar cirka 100 ärenden per år i Transportstyrelsens databas RDT.

Nyheten på Polisens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2017-08-18
av Ingela Zander