2017-05-08

Stationsområdet förbereds för elbussarna

I höst får Värnamo världens första stadstrafik helt driven av klimatsmarta laddhybridbussar. Förberedelserna är redan i full gång och under veckan påbörjas arbetet med ny terminal och laddstation intill järnvägsstationen.

Det nya stadsbussnätet innebär fler linjer, tätare turer och även helgtrafik. För att allt ska fungera krävs en del mark- och anläggningsarbete. Just nu pågår arbete vid Doktorsgatan och i centrum.

Och i veckan är det alltså dags för nästa delprojekt: bussterminal och laddstation längs med Västermogatan.

- Laddstationen levereras från ABB i Holland och kommer till Värnamo under vecka 26, det vill säga i slutet av juni. Då ska allt vara förberett så att den kan monteras och installeras, säger Lars Fälth, projektledare på tekniska förvaltningen.

Den nuvarande korttidsparkeringen vid stationen för regionbussarna försvinner och i stället byggs där en körbana med laddstation och plats för fyra bussar.

Övrigt som ska göras är:

  • Körbanan förstärks med kolfiberarmering och ett nytt lager asfalt.
  • Nya kantstöd ska göra det enkelt att gå av och på bussen. Eftersom de är högre än nuvarande kantstöd medför det en del arbete med gångytan mellan den nya körbanan och regionbussarna, till exempel plattläggning, avrinning för regnvatten och anpassning för synskadade.
  • Tre nya väderskydd med informationstavlor och realtidsskyltar ska på plats.
  • Två nya cykelparkeringar med tak ska byggas.
  • Elen till laddstationen levereras från en transformatorstation på andra sidan Västermogatan. När det grävs för ledningen, kommer det inte att gå att använda gång- och cykelbanan utmed Västermogatan.

- Ombyggnadsarbetet kommer tidvis att innebära begränsad framkomlighet i området, men vi kommer inte att stänga av någon gata helt och hållet, säger Lars Fälth.

Korttidsparkeringen utmed Västermogatan.

Korttidsparkeringen utmed Västermogatan försvinner och här byggs en körbana för bussarna. Laddstationen placeras i bortre änden av körbanan.

Ritning nya bussterminalen med laddstation.

Så här kommer körbanan för bussarna att se ut, med laddstation i södra änden och väderskydd längs med körbanan.

Infarten till nya bussterminalen.

Här byggs infarten för bussarna, som kommer dels från Myntgatan, dels norrifrån på Myntgatan. En del av planteringen till vänster om infarten tas bort. Till höger byggs cykelparkering med tak.

Senast uppdaterad 2017-05-08
av Anita Johansson