2017-04-19

Satsar 60 miljoner på att bli först med fiber till alla

Värnamo kommun satsar 60 miljoner kronor på att bli först i landet med att erbjuda alla hushåll i kommunen tillgång till bredband via fiber. Värnamo Energi får uppdraget att fortsätta bredbandsutbyggnaden, som ska var klar 2020.

- Bra bredband är avgörande för att människor ska välja att bo i mindre orter och på landsbygden och för att företagen ska välja att stanna kvar och etablera sig utanför stadskärnan. Vi vill kunna erbjuda i princip alla fastboende bredband via fiber. Med den här lösningen blir det möjligt, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo.

De kommunala bolagen Värnamo Stadshus och Värnamo Energi har haft uppdraget att se över hur en satsning på 100 procents täckning kan finansieras. På onsdagsförmiddagen beslutade styrelsen för Värnamo Stadshus att garantera en finansiering upp till 60 miljoner kronor och att Värnamo Energi får uppdraget att utföra arbetet

Effektiv utbyggnad

- Vi är mycket glada att få vara en del av den här satsningen, säger Gunnar Crona, styrelseordförande i Värnamo Energi AB. Det här är ett beslut som gör det möjligt för oss att förverkliga de planer vi har för en effektiv utbyggnad av bredbandsnätet. Vi kommer därmed att kunna planera, bygga och informera strategiskt för de områden som kvarstår att bygga.

Värnamo kommun har i många år arbetet målmedvetet med att bygga ut bredbandsnätet i samarbete med Värnamo Energi för att säkerställa digital kommunikation. När Post- och telestyrelsen att nyligen presenterade sin rapport om tillgången till bredband i landets kommuner hamnade Värnamo på femte plats. 84,22 procent av hushållen har tillgång till bredband via fiber. Då hade Värnamo klättrat fem platser sedan förra årets rapport.

Kommunstyrelsen tar beslut i ärendet på sitt sammanträde den 2 maj och kommunfullmäktige har ärendet på dagordningen den 24 maj.

Värnamo satsar 60 miljoner på att bli först med bredband till alla.

Senast uppdaterad 2017-04-19
av Anita Johansson