2017-03-01

Trafikverket släpper förhandskopia på studie om höghastighetsjärnväg

I dag onsdag 1 mars publicerar Trafikverket en förhandskopia på den åtgärdsvalsstudie som gjorts för höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö.

Studien ska vara klar våren 2018 och Trafikverket vill nu ha synpunkter från kommuner, myndigheter ovh andra berörda organisationer. Synpunkterna ska lämnas senast 20 juni.

Syftet med studien är att utreda för- och nackdelar med de olika alternativ som presenteras av Trafikverket.

Förhandskopia åtgärdsvalstudie sträckan Jönköping-Malmölänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2017-03-20
av Anita Johansson