2016-10-24

Enklare och smartare att åka stadsbuss i Värnamo nästa år

I augusti nästa år får Värnamo landets första stadsbusstrafik som körs enbart med klimatsmarta fordon.

Det blir fler linjer, tätare turer, helgtrafik och tystare bussar – det blir alltså både enklare och smartare att åka stadsbuss i Värnamo.

I den nya stadstrafiken utgår bussarna från stationen och täcker större delen av staden med bussar som går varje halvtimme mellan klockan 6.00 och 22.00 på vardagar och varje timme mellan klockan 9.00 och 19.00 på helgerna.

Omvandlingen av stadsbusstrafiken sker i nära samarbete mellan Länstrafiken och Värnamo kommun tillsammans med bland andra Nettbuss och Volvo.

Laddhybrider

De nya bussarna är så kallade laddhybrider. Det betyder att de har två motorer – en förbränningsmotor och en elektrisk motor, som laddas vid en laddstation. Laddhybriderna laddas under fem minuter för att sedan köra 20-25 minuter. Bussarna ger 75-90 procent lägre utsläpp av koldioxid än en konventionell dieselbuss.

Den som bor eller besöker Värnamo under det närmaste året kommer att märka av satsningen på klimatsmart stadstrafik på olika sätt. Det ska till exempel byggas bussgator, busstationen kommer att byggas om, fler hållplatser kommer till och en laddstation ska installeras vid stationen. Till denna laddstation har kommunen fått 1,25 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket, som genom sin satsning Klimatklivet lyfter projekt som bidrar till len fossilfri utveckling.

Framtidsstad

- Med den här satsningen tar vi ännu ett steg i att bygga framtidens attraktiva stad med sikte på visionen att vara en mänsklig tillväxtkommun med 40 000 invånare 2035, säger Behnam Sharo, stadsarkitekt i Värnamo kommun.

I Göteborg finns redan Linje 55, som körs med samma typ av laddhybrider som ska trafikera Värnamo.

I Göteborg finns redan Linje 55, som körs med samma typ av laddhybrider som ska trafikera Värnamo.

Senast uppdaterad 2016-11-24
av Anita Johansson