Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-05-09

Avstängning av Ågatan

Den 13 maj till den 5 juni stängs Ågatan i Värnamo av för motorfordon. Det kommer göras en förnyelse av avloppsnätet.

Berörda hushåll har fått information via brev.

Planerad tid för installationen är datum: 21,22,23,27,28 och 29 maj och 3,4 och 5 juni.

Tidpunkt: 7.00-19.00

På morgonen spolas ledningen med spolbil. Det kan i vissa fall slå upp vatten ur golv brunnar och toalett. För att förebygga eventuella vattenuppslag kan du se till att toalett locken är stängda samt placera en trasa över dina golv brunnar, handfat och diskbänk. Vänligen fyll på vattenlås efteråt, som ev. blivit tomma på vatten.

Under installation av de nya ledningarna kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukt kan undvikas om man fyller på vatten i samtliga vattenlås (toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar). Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukt kan även vädras bort. Vi ber er vänligen, under nämnd tid, att vara mycket sparsamma medvattnet. (Toaletten kan dock användas, om än sparsamt.)

Efter förra årets spolning och rensning av spillvattenhuvudledningen i Ågatan kommer Tekniska förvaltningen nu infodra den gamla ledningen med en ny ledning. Arbetet kommer att utföras av NCC Sverige AB. Detta kommer att medföra att Ågatan-Tunadalsgatan kommer att vara avstängd helt eller delvis under arbetets gång.

Övriga upplysningar och frågor besvaras av Tekniska förvaltningen, Va-enheten, kundtjänst, 0370-37 74 98.

Ågatan

Senast uppdaterad:
2019-05-20

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp