Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-04-03

Covid-19 (coronaviruset)

Här hittar du Värnamo kommuns samlade information, frågor och svar om covid-19 och coronaviruset. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Informationen uppdaterad 3 april

Här finns information för dig som får vård och omsorg eller har en anhörig eller närstående som får vård och omsorg.

Besöksförbud på särkilda boenden och kortidsverksamheten

Från och med onsdagen den 1 april införs besöksförbud på alla särskilda boenden och på korttidsverksamheten.

I samband med vård i livets slutskede kan undantag göras, i samråd med verksamheten.

Begränsade möjligheter att besöka gruppbostäder

För att skydda grupper som är särskilt utsatta från smitta har vi beslutat att begränsa möjligheten att besöka gruppbostäder. Undvik alltså besök som inte är absolut nödvändiga tills vidare. Om du har frågor om besök, kontakta chefen på respektive boende. Om du är förkyld ber vi dig vänta med besök tills du är frisk.

Kommunen stänger seniorrestaurangerna för besökare

Värnamo kommun stänger sina seniorrestauranger för besökare från och med lördag 21 mars och tills vidare. Syftet är att minska risken för att sprida covid-19, coronaviruset.

Du som har ett biståndsbeslut som gäller måltid, kommer att erbjudas mat på annat sätt, till exempel till hemmet via hemtjänst, utifrån dina specifika behov och förutsättningar. Det samma gäller daglig verksamhet och gruppbostad.

Gäster hänvisas till annan restaurang.

Fixartjänst pausar

Värnamo kommun erbjuder tills vidare inte någon fixartjänst.

Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19, coronaviruset. Beslutet grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, där det i nuläget är viktigt att skydda äldre och personer i riskgrupper från att smittas.

Här finns information om kommunens evenemang och aktiviteter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare förbjuds från och med 29 mars. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Kulturskolan ställer in allundervisning 18 mars-12 april

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är all undervisning på Kulturskolan inställd 18 mars till 12 april. Detta gäller även konserter, föreställningar och annan utåtriktad verksamhet. Kulturskolans lärare kommer att kontakta sina elever och även erbjuda möjlighet till viss distansundervisning.

Konserter, föreställningar och annan utåtriktad verksamhet är inställda tills vidare, från och med idag.

Håll dig uppdaterad genom att följa informationen här på kommunens webbplats och på Kulturskolans webbplatslänk till annan webbplats.

Simhall och motionshall

Värnamo sim- och sporthall följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar nu antalet besökare till max 50 stycken i simhallen inklusive omklädningsrum och max 50 stycken på motionscentret inklusive omklädningsrum. Har du tänkt besöka simhallen med ett större sällskap råder vi dig att kontakta oss innan.

Vem kan besöka Värnamo sim- och sporthall?

Du som är frisk är välkommen att besöka oss. Varje person ska ta eget ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Börjar du känna dig sjuk under tiden du är här vill vi att du genast avbryter och går hem.

Nya restriktioner för gruppträningar för att minska smittspridning

  • Platserna är begränsade till tio stycken på alla pass.
  • Några pass hålls tillsvidare utomhus.
  • På de pass du använder redskap finns det handdesinfektion tillgängligt.
  • I första hand kommer varje person ha tillgång till egna redskap under passet.

Bibliotek och biblioteksbuss

Stadsbiblioteket är stängt på söndagar tills vidare.

Biblioteksbussens turer är inställda resten av mars månad. Skolturerna går dock som vanligt tills vidare.

Biblioteket erbjuder för tillfället hemleverans och avhämtning.

Eventuella ändringar publiceras på sidan Bibliotek.

Checklista för arrangörer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Folkhälsomyndighetens sida Information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Evenamang kan ställas in

Det kan finnas många anledningar till att evenemang ställs in, till exempel att artisten eller föreläsaren väljer att inte resa eller att arrangemanget har aktiviteter som innebär nära kontakt mellan personer. Beskedet om inställt evenemang kan komma sent.

Vi samlar information om våra inställda offentliga evenemang under Serviceinformation.

Värnamo kommun arbetar med att hantera konsekvenserna av en spridning av covid-19. Alla förvaltningsledningar jobbar aktivt med att analysera vad ett stort personalbortfall skulle innebära.

Kommundirektören har tillsatt en operativ arbetsgrupp med uppgift att

● sammanställa en gemensam lägesbild i Värnamo kommun

● ta fram beslutsunderlag för riktlinjer och rutiner

● hantera kommunövergripande intern och extern kommunikation

● analysera händelseutvecklingen på kort och lång sikt

● ge stöd till förvaltningarnas ledningsgrupper

● delta i länets samverkansgrupp.

Arbetsgruppen träffas regelbundet. Gruppen leds av säkerhetssamordnare Marcus Skytt. Som stöd används bland annat kommunens pandemiplan.

Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen.

Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun har samlat länkar där du som företagare i Värnamo kommun kan hitta viktig information.
Vi finns på plats och kan stötta eller vara bollplank till dig som företagare:

Anki Hansson, Värnamo Näringsliv, 072-453 45 25 anki@varnamonaringsliv.se

Adam Svensson, Värnamo Näringsliv, 076-322 65 91 adam@varnamonarigsliv.se

Mikael Karlsson, Värnamo kommun, 0370-37 77 68

Värnamo Näringslivs webbplats med länkar för företagarelänk till annan webbplats

Select your language

If you want to read the information in another language, you can use the translation feature available on the website.

  • Click "Lyssna" at the top right of the web page.
  • Click the globe.
  • Select your language.

English

The City of Värnamo pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

FAQ of The Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats

Official information on the corona virus on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities)länk till annan webbplats

Information about covid-19 in different languages

1177.selänk till annan webbplats

Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset covid-19, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om covid-19 (coronaviruset) kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Misstänker du att du är smittad? Läs på vårdguidens webbplats 1177

Om du uppvisar symptom kan du läsa på vårdguidens webbplats 1177.selänk till annan webbplats för information om vad du bör göra.

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

Värnamo kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Personer som är över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper ska tänka på att:

– begränsa sina sociala kontakter

– undvika att åka kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och

– undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

I de flesta livsmedelsbutiker i Värnamo kommun kan du göra din beställning via webben och få maten hemlevererad. Detsamma gäller apoteken.

Har du inte möjlighet att beställa via din dator så kan du ringa Kontaktcenter på Värnamo kommun, telefon 0370-37 70 00, så förmedlar vi en kontakt som kan hjälpa dig.

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information.

Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s sida 6 tips - tänk på det här när du bedömer informationlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2020-04-03