Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-07-31

Skärpt eldningsförbud och bevattningsförbud

Från och med 31 jul kl. 12.00 är det återigen tillåtet att grilla hemma i trädgården i Värnamo kommun. Men brandrisken är fortfarande mycket stor och skärpt eldningsförbud gäller tills vidare.

Det betyder att du fortfarande inte får elda någon annanstans än hemma i grillen i trädgården. Också där ber vi dig vara mycket försiktig.

Du får inte elda i iordningställda grillplatser på allmän plats eller använda gasolkök i naturen.

Det är mycket stor brandrisk i hela kommunen. Minsta lilla gnista innebär en risk att det börjar brinna. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra bränder.

Skogsarbete och cigaretter

Tänk även på att arbete i skog och mark kan orsaka gnistor. Var försiktig och ha tillgång till släckutrustning och var uppmärksam om du utför dessa typer av arbeten.

Släck cigaretter ordentligt och släng inte fimpen i naturen. Undvik helst helt att röka när du vistas i skog och mark.

Om du har frågor om eldning, grillning eller arbete i skog och mark, kontakta räddningstjänsten tfn 0370-37 70 00.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom vädjar Länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Länsstyrelsens information om eldningsförbudetlänk till annan webbplats

Bevattningsförbud

Från 30 maj och tills vidare råder bevattningsförbud i hela Värnamo kommun. Det gäller dig som använder kommunalt vatten.

Det torra vädret har gjort att vattenkonsumtionen har ökat, vilket gjort att våra distributionsanläggningar inte har kapacitet att klara åtgången på vatten.

Vad innebär bevattningsförbud?

Bevattningsförbud innebär till exempel att du inte får vattna i trädgården eller tvätta bilen med trädgårdsslang, du får heller inte fylla din trädgårdspool eller använda högtryckstvätt för att tvätta fasader eller liknande.

Företag eller verksamheter som behöver vatten på ett sätt som strider mot bevattningsförbudet för att klara sin verksamhet är exkluderade under fyra veckor från förbudet (det vill säga till 31 augusti 2018). Därefter gör Värnamo kommun ett nytt övervägande beroende på hur situationen ser ut.

Läs mer på sidan Spara på dricksvattnet

Senast uppdaterad:
2018-07-31

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp