Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-01-24

Räddningstjänsten snabbt på plats

Larmnumret 112 är en trygghet för många. Därför är det viktigt att hjälp snabbt skickas ut när någon ringer 112. Bor du i Värnamo kommun behöver du inte vänta särskilt länge på Räddningstjänsten eller ambulansen.

I Värnamo kommun tar det i genomsnitt 10 minuter från det att samtalet kommer in till SOS Alarm till det att Räddningstjänsten når fram. Ambulansen kommer på, i snitt, 12,7 minuter. Detta enligt Trygghets- och säkerhetsundersökningen som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort.

- För invånarna betyder känslan av att få hjälp inom en rimlig tid mycket. Det är viktigt att de får hjälp snabbt oavsett om det gäller brand, trafikolycka, larm eller akut sjukdom säger Hans-Göran Johansson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Siffrorna som undersökningen visar handlar om mediantid, den tid man får om man sorterar alla tider i storleksordning och pekar ut den tid som ligger i mitten. Ibland går det alltså fortare än 10 minuter, ibland tar det lite längre tid.

Senast uppdaterad:
2020-01-24