Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-09-25

Fortsatt bra företagsklimat i Värnamo

Värnamo kommun är starkt även om vi backar i Svenskt Näringslivs senaste rankning över företagsklimatet. Vi ligger nu på placering 36 (av 290 kommuner). Förra året låg vi på placering 22. Vid jämförelse mellan likvärdiga kommuner hamnar Värnamo på en andra plats.

I Värnamo kommun finns 3901 företag (1749 är aktiebolag). 97 av Värnamo kommuns företag har svarat på enkäten och av dem tycker 70,8% att företagsklimatet är bra.

De problem som företagen upplever är bland annat tillgång till kompetens. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet.

Enkäten visar också att företagen upplever att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet till viss del. Företagarna som svarat på enkäten är också kritiska till skolans attityd gentemot företagande.

Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap om näringslivet och företagande.

  • Kompetensfrågan är den fråga som fått lägst ranking under flera år i undersökningen. Vi är väl medvetna om utmaningen och jobbar sedan länge tätt tillsammans med Campus Värnamo. Samarbetet syftar till att ta fram utbildningar med kompetens efterfrågat av näringslivet. Vi jobbar även med Ditt Värnamo, en inflyttarlotstjänst som ser till att personer som flyttar till vår kommun snabbt rotar sig här, säger Anki Hansson, VD Värnamo Näringsliv AB.
  • Merparten av företagen i kommunen går bra och utvecklas. Arbetslösheten är låg och kommunen växer. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gör att Värnamo kommun tappar i den totala rankningen. Vi ska identifiera vad som kan bli bättre och arbeta med det, säger Mikael Karlsson, företagslots Värnamo kommun. I rankningen där kommuner placeras i olika grupper baserat på SKL:s kommunindelning hamnar Värnamo på andra plats av totalt 29 kommuner. Värnamo kommun är i gruppen Mindre stad/tätort
  • Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

    Läs mer om kommungruppsindelningen länk till annan webbplats

    I länet ligger vi på femte plats efter Gnosjö, V.aggeryd, Mullsjö och Tranås. Läs hela rankningen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommunerlänk till annan webbplats

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som
genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel på statistik från SCB och UC.


Senast uppdaterad:
2019-11-01