Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Hållbar uppväxt i Värnamo

Livskvalité påverkas negativt av fetma och en ohälsosam livsstil. Det finns dessutom ett tydligt samband mellan barnfetma och alvarliga sjukdomar senare i livet. Kommunen startar nu ett projekt som ska arbeta för att ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet att växa upp i en miljö som gör det lätt att göra rätta val för en hälsosam livsstil.

Projektet har fått namnet ”Hälsosam uppväxt i Värnamo, HUV” och syftar till att skapa en miljö och en motivation för att göra det lätt att kunna ha en hälsosam och aktiv livsstil. Värnamo kommun ska vara en zon där barn och ungdomar ges möjlighet till en hälsosam uppväxt. Alla aktörer som påverkar barnens/ungdomarnas miljö, involveras.

Målet med projektet är att barn och ungdomar ska ha de bästa förutsättningar att växa upp till en hälsosam 25-åring. Med hälsosam 25-åring menar man att som 25-åring ska man ha kliniska medicinska värden som är ”väl godkända” för en 25-åring.

Arbetet kommer att delas in i tre fokusområden – Fysisk aktivitet, Kost och Sömn/Återhämtning. I första steget kommer man att arbeta med attitydförändringar och i andra steget kommer man fokusera på beteendeförändringar.

Ansvariga för projektets genomförande är fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen.

Projektet kommer att pågå under flera år. Under 2018/2019 kommer arbetet att fokusera på gravida kvinnor, nyfödda barn och barn upp till 4 års ålder. Arbetet med att få en förändring i processer kring samhällsbyggnad påbörjas också.

Arbetet med att skapa en hälsosam uppväxt i Värnamo kommun är inte bara ett enskilt projekt med en start och en sluttidpunkt. Det är ett komplett förändrat sätt att tänka och agera kring dessa frågor.

Vi arbetar med konkreta förändringar inom olika områden. Vi räknar med att resultaten kommer att ske i flera steg; attitydförändringar, beteendeförändringar och slutligen förändringar av medicinska värden.

 

Senast uppdaterad:
2019-02-07