Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-12-12

Länspolitiker tar strid för höghastighetsjärnväg

De senaste åren har Region Jönköpings län och länets kommuner aktivt arbetat för att satsningen på höghastighetsjärnväg och nya stambanor för Sverige ska bli verklighet. I december 2017 skrev länets tre tänkta stationskommuner och Region Jönköpings län under avtal med regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen om de nya stambanorna.

När den nationella infrastrukturplanen beslutades i maj 2018, innehöll den beslut om nya stambanor för sträckorna Järna - Linköping, Göteborg - Borås och Lund - Hässleholm, men ingenting om de centrala sträckor som gör att hela systemet hänger ihop. Trafikverket inledde en lokaliseringsstudie för ny järnväg mellan Linköping och Jönköping, och startade en samverkansprocess med berörda regioner och kommuner.

Avbrutet arbete skapar osäkerhet

I oktober 2018 meddelade Trafikverket i en skrivelse att myndigheten avbryter lokaliseringsstudien och att den gemensamma inriktningen inte längre gäller. Trafikverkets skrivelse skapar stor osäkerhet om bland annat stationslägen, kostnadsfördelning och hastigheter, och ökar risken att en hållbar utveckling bromsas – i Jönköpings län och i hela Sverige.

Vill ha en snabb diskussion med Trafikverket

I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon understryker politiker från Jönköpings län (regionstyrelsens ordförande samt kommunstyrelseordförande i Tranås, Jönköping, Värnamo, Aneby och Vaggeryd) hur Trafikverkets nya hållning hindrar hållbart samhällsbyggande för både växande kommuner och landsbygdsutveckling. Representanterna för kommunerna och Region Jönköpings län vill ha en diskussion med generaldirektör Lena Erixson och Trafikverket så snart som möjligt.

Senast uppdaterad:
2018-12-12