Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-07-16

Risk för vattenbrist

Det är låga nivåer i sjöarna och vattendragen. Läget får anses som allvarligt med risk för att vattenbrist kan uppstå för alla medelstora avrinningsområden i länet, så det finns anledning att försöka spara på vattnet.

Grundvattennivåerna i små magasin sjunker snabbt och befinner sig mycket under det normala i hela länet. Många har hört av sig till kommunen när brunnarna sinat. Då vi är i mitten av sommaren kommer säkerligen fler brunnar att sina om vi inte får nederbörd inom kort. Det finns dricksvatten att hämta i medtagna kärl på Värnamo kommuns förråd på Nydalavägen i Värnamo.

Efter att bevattningsförbudet infördes märktes en tydlig nedgång i vattenförbrukningen vilket är mycket bra. Generellt sett är de mindre vattentäkterna mer känsliga i de mindre orterna i kommunen. De fylls också på snabbare i händelse av regn. De kommunala vattentäkterna hålls under noggrann uppsikt och åtgärder görs när det behövs. Horda samhälle har fått vatten via tankar under en begränsad tid. Just nu ser situationen bättre ut i Horda och vi arbetar med att kunna tillföra mer vatten från vattentäkten. Den stora vattentäkten i Värnamo har fortfarande gott om vatten även om nivåerna sjunker. Tack för att ni sparar på vattnet.
Senast uppdaterad:
2018-07-16