Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-07-06

Kommunen erbjuder betesmark

Med anledning av den långa varma perioden utan regn och de problem som lantbruket därmed står inför, vill kommunen vara behjälplig. Vi har identifierat omkring 30 hektar kommunal mark som efter viss anpassning kan användas till betesmark eller där gräs kan slås för att användas till foder. 

Hör av dig till kontaktcenter om du som lantbrukare med djur vill bruka sådan mark. Vi ger dig då mer information om vilken mark som står till buds och kan förhoppningsvis ge dig ett tillfälligt brukningsmedgivande på sådan mark.

Först till kvarn gäller. Kommunen kan inte ge några garantier eller hållas ansvarig för markens beskaffenhet (inkluderat skador på djur på grund av nedskräpning). Om du släpper djur på bete är du skyldig att stängsla in markområdet, utöva tillsyn och ta bort stängsel när säsongen är över.

Kommunen kommer under året att utreda om mer kommunal mark kan upplåtas för betesmark eller foderskörd.

Senast uppdaterad:
2018-07-06