Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-05-28

Krisberedskapsveckan 2018

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack.

Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap.

I Värnamo kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan:

  • Fyra informationsfilmer publiceras under veckan i kommunens sociala medier samt på kommunens hemsida
  • Stadsbiblioteket har krisberedskap som tema
  • Lördagen den 2 juni kommer räddningstjänsten, polisen, kommunen och frivilligorganisationer att finnas på Flanaden, Värnamo klockan 10.00-13.00 där aktiviteter, tävlingar och mycket mera kommer ske med syfte att engagera och lyfta medvetenheten om krisberedskap.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Film nummer ett: Är du förberedd vid ett strömavbrott?

Senast uppdaterad:
2018-06-29