Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-05-15

Vråen centrum blir tryggare

Under trygghetsvandringen som arrangerades av Värnamo kommun för några år sedan såg man att trafiksäkerheten vid de gång och cykelvägar som finns vid Vråen centrum inte är tillräcklig.

Anledningen är att cyklister och mopedister har väldigt höga hastigheter i området. Kommunstyrelsen föreslog därför på dagens sammanträde (15 maj) att kommunfullmäktige ska anvisa två miljoner kronor till ny utformning av torget i Vråen centrum, med ny markbeläggning och nya torgmöbler utplacerade runt om torget.

Senast uppdaterad:
2018-06-29