Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-05-15

Många möjligheter till kompetensutveckling för undersköterskor

Möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling betyder mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun vidareutbildar sina undersköterskor kontinuerligt inom flera områden.

Samtliga undersköterskor utbildas

Samtliga undersköterskor utbildas i demens och psykiatri bland annat genom webbutbildningar. Samtidigt anordnas internutbildningar inom bland annat palliativ vård (vård i livets slutskede), hygien och inkontinensvård.

YH-utbildning inom välfärdsteknologi

En YH-utbildning i samarbete med Gislaveds kommun inom välfärdsteknologi startar under hösten i år och är en specialistutbildning för undersköterskor.

Utbildningen handlar bland annat om hållbar utveckling inom vård och omsorgssektorn samt den enskildes möjlighet till ökad livskvalité. Samtidigt så är vård- och omsorgscollege på väg att starta i länet. Det är ett samarbete mellan kommunerna i länet där man bland annat kan anordna kommungemensamma utbildningar.

I höst startar också en YH-utbildning för stödpedagoger inom funktionshinderområdet. Utbildningen görs i samarbete med Campus.

 

Senast uppdaterad:
2018-06-29