Så styrs kommunen

Almanacka

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige.

En kommun är en politisk organisation, som består av valda politiker, och en förvaltningsorganisation, som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas.

De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunal självstyrelse skapar förutsättningar för att medborgare ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Kommunal självstyrelse - vad är det egentligen?

Kommunal självstyrelse är ett begrepp som används ofta. Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen.

Fakta om kommunal självstyrelselänk till annan webbplats

Riksdagen sätter gränserna för den kommunala självstyrelsen. Men riksdagen har också beslutat om vissa bestämmelser som skyddar självstyrelsen.

Begränsningar av självstyren kräver lagstiftninglänk till annan webbplats


Värnamo kommuns organisation

Film 1: Det motiverande ledarskapet - vad betyder det för dig som politikerlänk till annan webbplats

Film 2: Värnamo kommuns lednings- och styrningsmodelllänk till annan webbplats

Film 3: Mål- och budgetprocessenlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Politikerportalen är en webbplats från Värnamo kommun.

Värnamo kommuns logotyp