Politikerns uppdrag

Arbete

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

Kanske är du ny i din roll som förtroendevald eller haft ditt uppdrag några år men ställer dig ändå frågorna:

  • Varför behövs styrning och ledning?
  • Vad innehåller en styrmodell?
  • Vilken roll har jag som förtroendevald?
  • Hur sätter vi mål och fördelar resurser?
  • Hur säkerställer vi god service och blir uppmärksammade på verksamheter som behöver utvecklas och förbättras?

På SKL:s webbplats kan du läsa mer om det politiska ledarskapet, arbetsgivaransvar och om att styra och leda:

Fördjupande information: stöd för att styra och ledalänk till annan webbplats

Fördjupande information om politiskt ledarskaplänk till annan webbplats

Förtroendevaldas arbetsgivaransvarlänk till annan webbplats

Som förtroendevald har du rätt till arvode. Hanna Andersson berättar hur det fungerar:

Arvodenlänk till annan webbplats

 

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Politikerportalen är en webbplats från Värnamo kommun.

Värnamo kommuns logotyp