Demokrati och dialog

Anslagstavla

De förtroendevalda har en viktig roll i arbetet att utveckla former för att stärka invånarnas delaktighet och inflytande i frågor som rör det lokala samhällets utveckling och de välfärdstjänster som erbjuds.

Värnamo kommun vill att de som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i utvecklingen. Vars och ens synpunkter är viktiga. Läs mer

Sociala medier

Sociala medier är en central och betydelsefull arena för förtroendevalda och är en viktig del av det demokratiska samtalet.

Digitala miljöer, social medialänk till annan webbplats

Informationspåverkan vid vallänk till annan webbplats

Se webbinarier om hot, hat och våld mot förtroendevaldalänk till annan webbplats

 

 

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Politikerportalen är en webbplats från Värnamo kommun.

Värnamo kommuns logotyp