Politiker­portalen

 

Politiker­portalen

 

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar.

De förtroendevalda har en viktig roll för att stärka invånarnas delaktighet.

Grundläggande kunskaper om lagar och regler.

Den ekonomiska styrningen har sitt tydligaste uttryck i ekonomiska beslut.

Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare.

Politikerportalen är en webbplats från Värnamo kommun.

Värnamo kommuns logotyp