Medverkan - familjefrid i GGVV

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och ständiga utfrågningar om vad man gjort och vem man träffat. Våld kan också vara sexuella handlingar som man känner sig tvingad att ställa upp på.

Våld är också om din partner förstör dina ägodelar, hindrar dig från att vara delaktig i ekonomiska frågor eller förbjuder dig att arbeta.

En relation som skapar rädsla och begränsar livsutrymmet är skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd och har rätt till hjälp.

Medverkan

Medverkan är en familjefridsverksamhet som arbetar över fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV). Verksamheten är ett komplement till socialtjänstens arbete med familjefridsfrågor samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen som arbetar med våldsutsatta personer, till exempel kvinnojouren.

Medverkan vänder sig till dig som är eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Medverkan vänder sig naturligtvis också till män som blir våldsutsatta i nära relationer.

Medverkan kan också hjälpa dig som på något sätt gjort din partner illa. Vissheten om detta är tung att bära. När man har skadat någon man älskar eller tidigare levt tillsammans med kan man behöva prata med någon.

Hos Medverkan finns sakkunniga att prata med och du kan välja om du vill prata med en kvinnlig eller manlig rådgivare. Rådgivning kan ske genom telefon eller vid ett möte och tolk kan bokas vid behov. 

Medverkan erbjuder:

  • anonymitet efter önskemål
  • rådgivning och stöd för utsatta personer
  • hjälp för barn som lever i våldsmiljö
  • att vara en länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bland annat socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende (samarbete sker inte utan den utsattes medgivande).
  • hjälp för personer med hedersrelaterade problem
  • hjälp och stöd även för homosexuella personer som lever i en osund relation.
  • samtal för personer som har svårt att kontrollera sitt beteende
  • information för personer som kommer i kontakt med personer som är utsatta för våld i nära relation
  • förebyggande insatser genom information, till exempel föreläsningsuppdrag och mässor.

Alla Medverkans tjänster är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Granskad 2018-02-06
av Helena Bengtsson