Utrymningsövning - scenarion

Det viktigare inom brandskyddet i en verksamhet är att människorna som vistas i byggnaden ska kunna ta sig ut vid en brand.

Övningen är grundläggande och syftar till att höja förmågan och testa utrymningen av er verksamhet. Övningen utvärderas efteråt och skriftlig återkoppling överlämnas.

Om utbildningen:

  • krav att ni arbetar med ert systematiska brandskyddsarbete
  • väntad eller oväntad utrymningsövning
  • scenarion baserade på den aktuella verksamheten.

Tid:

1 timme

Antal deltagare:

All personal i verksamheten

Kostnad:

2.333 kronor per övning exklusive moms 

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson