D-HLR, hjärtstartare

Med hjärt- och lungräddning kan du hjälpa till att hålla en person vid liv tills hjälpen kommer fram. För att starta hjärtat igen efter ett hjärtstopp så behövs en hjärtstartare eller defibrillator som den också heter.

Ju tidigare hjärtstartaren används på personen med hjärtstopp desto större är chansen att hjärtat startar upp igen.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att höja din kunskap om hur du använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp.

D-HLR Grundutbildning (Hjärtstartare)

Innehåll i utbildningen:

  • hjärt- och lungräddning 
  • D-HLR
  • scenarioträning 
  • fika.

Tid:

3,5 timmar

Antal deltagare:

4 - 6

Kostnad:

5.489 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare

Ni har alltid möjligheten att anmäla ert intresse för att deltaga på en utbildning utan att ni själva kan fylla ett tillfälle med deltagare.
Vi samlar då ihop intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.

D-HLR repetition

Utbildningen syftar till att repetera D-HLR och lära dig de senaste nyheterna. Utbildningen förutsätter att du genomfört en grundläggande D-HLR-utbildning.

Innehåll i utbildningen:

  • HLR repetition
  • D-HLR repetition
  • Scenarioträning.

Tid:

2 timmar

Antal deltagare:

4 - 6

Kostnad:

3.812 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Ni har alltid möjligheten att anmäla ert intresse för att deltaga på en utbildning utan att ni själva kan fylla ett tillfälle med deltagare.
Vi samlar då ihop intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson