Brandkunskap - agerande vid brand

Bränder orsakar stora skador varje år och därför blir arbetet med de förebyggande insatserna allt viktigare.

Genom utbildning så kan du förebygga de oönskade händelserna och du kan lära dig att hantera dem om de ändå skulle inträffa.

Detta är en grundläggande utbildning med praktik och teori som syftar till att höja din kunskap om förebyggande brandskydd samt öka förmågan att agera vid en brand. Utbildningen riktar sig alla personer och anpassas efter målgruppen.

Innehåll i utbildningen:

  • brandkunskap
  • agerande vid brand och brandlarm
  • praktisk brandsläckning med skumsläckare
  • vanliga brandrisker
  • förebyggande brandskydd
  • fika.

Tid:

3 timmar

Antal deltagare:

6 - 18

Kostnad:

6.426 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Granskad 2018-01-25
av Maria Kauppinen