Räddningstjänsten utbildar

Räddningstjänsten utbildar varje år ca 3.500 - 4.000 personer, målgrupperna är privatpersoner, företag och organisationer.

Om en olycka, brand eller sjukdom drabbar dig eller någon i din närhet tar det alltid tid innan samhällets hjälp kommer fram till platsen. Under dessa dyrbara minuterna hinner du göra mycket, vi vill förbereda dig genom utbildning.

Du har alltid möjligheten att anmäla ditt intresse till oss för att delta i en utbildning. Vi samlar då ihop flera intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.


Granskad 2017-01-01
av Maria Kauppinen