Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Besöksadress Råd och behandlingsenheten
Finngatan 17 A
331 83 Värnamo

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Tisdagar stängt 13.00-14.00

Råd- och behandlingsenheten

Råd- och behandlingsenheten är en öppenvårdsmottagning som arbetar med alkohol- drog- och spelmissbruk samt övrig social problematik. Vi arbetar även förebyggande för personer i riskzon att hamna i missbruk.

Om råd- och behandlingsenheten

På mottagningen arbetar personal med social och medicinsk kompetens. Arbetet sker genom stödjande, rådgivande och behandlande samtal, både enskilt, i grupper och tillsammans med anhöriga. Motiverande intervjuer (MI) används som samtalsmetod.

Hit kan personer med egna problem, anhöriga och vänner, vända sig för att få råd, stöd och behandling. Privatpersoner, skola, arbetsgivare, frivård, socialtjänst, eller andra som kommer i kontakt med personer med missbruk eller riskbruk är välkomna att kontakta oss.

Verksamheter

Galaxen

För dig som är 13-25 år och har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel. Vi erbjuder också stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem eller är i riskzonen.

Socialmedicinska mottagningen

För dig som är 25 år och uppåt och har problem med alkohol, narkotika eller spel. Vi erbjuder också stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem eller är i riskzonen.

Brogårdens öppenvård

För dig som är 21 år och uppåt och har eller har haft någon beroendeproblematik. Det kan vara alkohol, narkotika, doping, spel eller någon annan social problematik. Vi erbjuder bland annat gemenskap genom Öppet hus tre kvällar i veckan med fika eller middag. Det finns även möjlighet att få kontaktperson och hembesök för dig som har behov av det.

Insatsen är behovsprövad och det är individ- och familjeomsorgen som kan bevilja bistånd till stöd och behandling.

Brogårdens stödboende

Brogårdens stödboende är ett boende för dig som är 21 år och uppåt och som på grund av missbruksproblematik eller av annan anledning saknar bostad och är i behov av stöd och boendeträning.

Insatsen är behovsprövad och det krävs ett biståndsbeslut från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen för att få plats i boendet.

Mer om Brogårdens stödboende

Mer information

Landstinget i Jönköpings länlänk till annan webbplats

AnhörigstödPDF

12-stegsprogrammetPDF

ÅterfallspreventionPDF

CRA - Community Reinforcement ApproachPDF

HAP - HaschavvänjningsprogrammetPDF

ART - Aggression Replacement TrainingPDF

Case managementlänk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-07-02

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter