Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Rehab
0370-37 70 82
Telefontid vardagar 8.00-9.30

Hjälpmedelsförrådet
0370-37 77 05
hjalpmedelsforrad@varnamo.se

Öppettider hjälpmedelsförrådet

Måndag och Onsdag 15.00-16.00

Hjälpmedelsförrådet
Besöksadress

Östbovägen 9

Rehabilitering

Du som bor i Värnamo kommun har möjlighet att få rehabiliterande insatser när det behövs. Även anhöriga kan få råd och stöd.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten hjälper till med träning för att du ska kunna komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller en olycka, eller att leva med ett medfött funktionshinder.

Målet är att du ska klara ditt boende, din personliga vård och kunna ha en aktiv fritid så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten utgår från dina behov, din drivkraft och motivation.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, träning, utprovning av hjälpmedel för att underlätta i det dagliga livet samt utfärdar intyg för bostadsanpassning.

Kontakta rehabenheten för mer information.

Sjukgymnastik

Fysioterapeuten bedömer din funktionsförmåga och vidtar lämpliga åtgärder utifrån behov och målsättning. Det kan handla om träning, rehabilitering eller behandling för att bibehålla eller förbättra dina fysiska förmågor alternativt minska kroppsliga besvär, exempelvis smärta.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, träning och utprovning av bland annat gånghjälpmedel för att underlätta vid förflyttningar.

Kontakta rehabenheten för mer information.

Hjälpmedel

På rehabenheten får du hjälp med utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol.

När du inte längre använder eller behöver ditt hjälpmedel lämnar du tillbaka det till Värnamo kommuns rehabförråd på Östboskolan.

Vissa hjälpmedel får du får köpa själv, de kallas för egenansvarsprodukter.

På Tema Hjälpmedel på Vårdguidens webbplats hittar du mer information om olika hjälpmedel och hur det går till att prova ut dem.
länk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter